/
23RD INTERNATIONAL CONFERENCE
ON MATERIALS AND TECHNOLOGY
27. - 30. SEPTEMBER 2015
Kongresni center GH, Bernardin, Slovenija
Strateški svet za metalurgijo, v okviru 23. Mednarodne konference o materialih in tehnologijah, ki bo potekala 28.–30. septembra 2015, v GH Bernardin, Portorož organizira tradicionalni osrednji posvet na raziskovalnem področju kovinskih materialov in metalurgije v Sloveniji. Dan namenjen posvetu je 29. september 2015, od 09:00 do 17:30 ure.

Naslov letošnjega posveta bo:

Strategija razvoja metalurgije v Sloveniji 2015-2025
Verige vrednosti in trajnostno krožno gospodarstvo

Na posvetu v letu 2014 smo ustanovili »Strateški svet za metalurgijo«, ki je pripravil analizo področja metalurgije in na podlagi le-te pripravil strateški dokument Strategija razvoja metalurgije v Sloveniji 2015 – 2025. Glavne aktivnosti članov Strateškega sveta so vključitev področja metalurgije v javne strateške dokumente Republike Slovenije (industrijska politika v RS, samostojno področje znotraj ARRS, strategija RIS, Pametna specializacija). Velik poudarek je namenjen tudi povezovanju podjetij v regiji, sodelovanju z JRO-ji in fakultetami.

Program posveta:

Predsedujoča: Matjaž Godec, Jožef Medved in Vojteh Leskovšek
9:00 - 10:30 predavanja v angleškem jeziku
9:00 Franz Hoffmann - Recent results and trends in heat treatment and surface engineering
9:40 Massimo Pellizzari - Design of novel tool steel by Mechanical Milling and Spark Plasma Sintering
10:00 Jožef Medved - Advanced Aluminium Alloys for High Temperature Application

Odmor 10:30 – 11:00


11:00 – 13:40 Predavanja predstavnikov Slovenske metalurške stroke v slovenskem jeziku
11:00 Jakob Lamut - Pomen Metalurgije za gospodarski razvoj
11:20 Vladimir Perovnik - Jekla za turbinske lopatice (Metal Ravne)
11:40 Mitja Koležnik - Jekla za uporabo v naftni in plinski industriji (Metal Ravne)
12:00 Miha Kovačič - Raba umetne inteligence v jeklarstvu (Štore Steel)
12:20 Matej Steinacher - Nova generacija visokotrdnih aluminijevih zlitin za kovanje - serija 6xxx (Impol 2000)
12:40 Peter Cvahte - Uveljavljanje nove tehnologije izdelave litih palic za kovanje (Impol 2000)
13:00 Stanislav Kores - Razvoj aluminijevih zlitin za aerosol doze (Talum)
13:20 Matevž Fazarinc - Razvoj procesne poti za izdelavo plošč jekla X120Mn12


Kosilo 13:40 – 14:30

14:30 – 17:00 Osrednji del posveta z razpravo
14:30 predsednik Strateškega sveta za Metalurgijo – Marko Drobnič
15:00 Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo – Zdravko Počivalšek
15:15 Sekretar MIZŠ – Peter Volasko (Nacionalni koordinator za Obzorje 2020)
15:30 Sekretar SVRK – Marko Hren
15:40 Predsednik GZS – Marjan Mačkošek (član SSM)

Po zaključenih uvodnih predavanjih bo sledila vodena razprava. K sodelovanju smo povabili vsa slovenska kovinskopredelovalna podjetja, institucije iz raziskovalne in izobraževalne sfere, ARRS, MGRT in Združenje kovinskih materialov pri GZS. O tem bomo seznanili širšo javnost, saj bomo povabili tudi medije.

Vabilo
// PROGRAMSKI
ODBOR
// REGISTRACIJA
// PRIJAVA
// POZABLJENO GESLO
// REGISTRACIJA
// ORGANIZACIJSKI
ODBOR

ORGANIZATORInštitut za kovinske materiale in tehnologije

SOORGANIZATORKemijski inštitut Ljubljana


Inštitut
"Jožef Štefan"

SPONZORJI