/
23RD INTERNATIONAL CONFERENCE
ON MATERIALS AND TECHNOLOGY
27. - 30. SEPTEMBER 2015
Kongresni center GH, Bernardin, Slovenija
Programski odbor:Predsedujoči: M. Godec – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana

I. Paulin – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
A. Kocijan – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
Č. Donik – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
B. Podgornik – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
D. Steiner-Petrovič – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
V. Leskovšek – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
M. Jenko – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
M. Torkar – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, LjubljanaLjubljana

M. Čeh – Inštitut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
S. Kobe – Inštitut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
D. Suvorov – Inštitut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
E. Žagar – Kemijski inštitut, Ljubljana
J. Medved – Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana
B. Markoli – Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

S. Pejovnik – Univerza v Ljubljan
T. Pirtovšek – Metal Ravne, Ravne na Koroškem
B. Senčič – Štore Steel, Štore
P. Cvahte – Impol, d.d., Slovenska Bistrica
A. Šibila – TALUM d.d. Kidričevo, Kidričevo
T. Savšek – TPV d.d., Novo mesto
A. Kokol – Unior d.d., Zreče
A. Zidanšek – Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Ljubljana

S. Hogmark – Materials Science Division, Uppsala University (UU), Švedska
D. Nolan – BlueScope steel, Avstralija
C. Teichert – Institut für Physik, Leoben
F. Cajner – Fakulteta za Strojništvo in Brodogradnjo, Hrvaška
S. V. Savilov - Moscow State University, Rusija
// PROGRAMSKI
ODBOR
// REGISTRACIJA
// PRIJAVA
// POZABLJENO GESLO
// REGISTRACIJA
// ORGANIZACIJSKI
ODBOR

ORGANIZATORInštitut za kovinske materiale in tehnologije

SOORGANIZATORKemijski inštitut Ljubljana


Inštitut
"Jožef Štefan"

SPONZORJI